Vad ska vi kalla dem?

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 40-42

Fråga: Det finns flera namn på grupperingar idag. Det talas om al-Ikhwân al-Muslimûn, Salafiyyah och dylikt. Anser ni inte att dessa namn leder till en speciell splittring mellan muslimerna? Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ

”Det är Han som i gången tid och här har kallat er ”muslimer”.”1

Räcker det inte att man bara säger att man är muslim?

Svar: Om al-Ikhwân al-Muslimûn har hittat på en egen metodik som de älskar och hatar för, om Djamâ´at-ut-Tablîgh har hittat på en egen vilsen metodik som de älskar och hatar för, får vi då inte kalla dem för deras namn liksom Salaf gjorde när de kallade sekter för ”Djahmiyyah”, ”Murdji’ah” och ”Khawâridj”? Om samhället är enat om en dogm och en metodik, är det inte tillåtet att splittra det med grupperingar. Men nu är det ett faktum. Alla grupper har speciella metodiker och de bekrigar Salafs metodik. Vad ska vi kalla dem för? De själva kallar ju sig för de namnen! Det var al-Bannâ som namngav sitt kall ”al-Ikhwân al-Muslimûn”. Detsamma gjorde Djamâ´at-ut-Tablîgh. De själva har stiftat sina förstörda metodiker. Vad ska vi kalla dem för? Det är de som har förkastat Salafs metodik och hittat på egna avvikande metodiker och namngett sig själva. Vem är det som ska klandras här? De som gör allt omnämnt eller Salafiyyûn som brukar namn som ”Djamâ´at-ut-Tablîgh” och ”al-Ikhwân al-Muslimûn”? De själva har ju hittat på sina metodiker och namngivit sig med dessa namn och börjat bekriga Salafs metodik. Ska vi kanske kalla dem för ”Salafiyyûn” eller ”Ahl-us-Sunnah”? Eller ska vi säga att de är bara muslimer och tiga, vilket är fallet med Râfidhah, Tîdjâniyyah, Marghaniyyah och andra vilsna som hamnar i villfarelse – vad ska vi göra?

Detta är som sagt ett faktum. Vi måste skilja på Ahl-us-Sunnah och de vilsna. I samband med att vilsna sekter uppstod kallade Ahl-us-Sunnah dem för ”Djahmiyyah”, ”Murdji’ah” och ”Khawâridj”. Kan någon invända mot det? Samma sak händer idag. Grupper stiftar egna förstörda metodiker och inriktningar för att bland annat bekriga Salafs kall. Alltså är det de som ska klandras.

122:78