Vad ska jag säga på Ödets natt?

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3515)

3513 – Qutaybah berättade för oss: Dja´far bin Sulaymân adh-Dhuba´î berättade för oss, från Kahmas bin al-Hasan, från ´Abdullâh bin Buraydah, från ´Â’ishah som sade:

”Allâhs sändebud! Vad ska jag säga om jag får reda på vilken natt Ödets natt är?” Han sade: ”Säg:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

”Allâh! Du är förlåtande och tycker om förlåtelse. Förlåt därför mig.”1

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3513).