Vad särskiljer fotografen?

3 – De rapporterade också att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Varje avbildare är i Elden. För varje bild som han har gjort får den en själ som han straffas med i helvetet.”1

Den här hadîthen bär också på ett allvarligt hot. Den berör samtliga avbildare oavsett om det rör sig om uthuggningar, skulpturer, målningar på papper, tavlor eller väggar eller dagens fotografier. Den som utför dessa handlingar anses vara en avbildare och hans handling anses vara en avbildning. Vad är det som exkluderar fotograferingen, vilket vissa påstår? Vad är det som räddar honom från detta hot i och med att handlingen är en avbildning? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”För varje bild som han har gjort…”

Även detta är generellt och berör samtliga bilder oavsett om de är målningar, uthuggningar eller fotografier. Den enda skillnaden är att fotografen gör sin bild mycket snabbare än konstnären. För övrigt är resultatet ett och samma. Varenda en av dem avser att framkalla en bild. Han som hugger eller bygger skulpturer avser att framkalla en bild. Han som målar avser att framkalla en bild. Han som fotograferar med en kamera avser att framkalla en bild. Varför skall vi skilja mellan dem när sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje avbildare är i Elden.”?

Vad är det specificerande beviset som de vill specificera sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord med? Bara filosofi och påhitt. Förbudet i fotografierna, uthuggningarna och målningarna är ett och samma förbud; ett medel till avguderi och en jämförelse med Allâhs (ta´âlâ) skapande. Varenda en av dem är en avbildare. Resultatet är detsamma och avsikten är densamma. Vad är det som särskiljer fotografen? Det finns till och med risk att han är värre än de andra eftersom hans bild är bättre än målarens. I och med att avsikten är en, finns det inga behov av denna tillgjordhet för att skilja mellan dem båda.

1Muslim (2110).