Vad säger stackaren om ash-Shawkânî?

Fråga: Det finns de som talar illa om Imâm ash-Shawkânîs troslära och talar om det framför studenterna vid universitetet. Är förtalet korrekt?

Svar: Vad är det för förtal? Vad är det han förtalar hos Imâm ash-Shawkânî eller någon annan? Om han skall förtala någon får han bevisa felen. Det går inte att bara tala illa om de lärda utan att bevisa det. Han får även bekräfta det. Det går inte att ta ord ur deras kontext och tillskriva dem de lärda. De lärda har sin helgd och sin position. Imâm ash-Shawkânî (rahimahullâh) har sin position inom kunskap och verifiering. Han har skrivit om förbudet för att bygga på gravar. Han har skrivit en bok inom Tawhîd, ”ad-Durr an-Nadhîd fî ´Aqîdat-it-Tawhîd”. Han är en ädel imam. Vad är det den här stackaren säger om honom?

Det kan vara så att personen som förtalar ash-Shawkânî är arg på honom på grund av hans troslära. ash-Shawkânî hade trots allt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs och Muhaddithûns troslära. Den här personen är kanske arg på honom för att han inte håller med honom.