Vad säger Qâdiyâniyyah om Allâh?

Qâdiyâniyyahs falske profet Ghulâm Ahmad sade:

”Allâh sade till mig: ”Jag ber och Jag fastar. Jag glömmer och Jag sover.””[1]

Han sade också:

”Allâh sade till mig: ”Jag är med sändebudet. Jag svarar och gör fel och rätt.””[2]

Han sade också:

”Jag såg i uppenbarelsen hur jag lämnar över många papper till Allâh (ta´âlâ) för att skriva under dem och bekräfta de krav jag hade föreslagit. Jag såg hur Allâh skrev under dessa papper med rött bläck.”[3]

Han jämförde även Allâh med ett djur, en bläckfisk, och sade:

”Vi kan föreställa oss Allâhs existens genom att säga att Han har otaligt många händer och fötter. Deras längd och bredd har inget slut. Precis som en bläckfisk.”[4]

Vad som är värre än detta, är att Qâdiyâniyyah säger att Allâh har intimt umgänge och samlag och avlar avkomma. Vad som är ännu märkligare, är att de säger att Allâh hade samlag med Sin profet Ghulâm Ahmad. De fortsätter och säger att resultatet på detta intima umgänge är just Ghulâm Ahmad. Först har Allâh intimt umgänge med Sin profet Ghulâm Ahmad. Därefter blir han gravid. Till sist blir han den lovade messias. Detta är vad Qâdiyâniyyah själva säger. Yâr Muhammad al-Qâdiyânî sade:

”Den lovade messias förklarade sina stadier och sade: ”Jag såg mig själv som en kvinna och att Allâh förde in Sitt manliga könsorgan i mig.””[5]

Den falske profeten sade:

”Allâh gav mig namnet Maryam som blev havande med ´Îsâ. Det är jag som menas i Hans (ta´âlâ) Ord i kapitlet ”at-Tahrîm”:

”Maryam, ´Imrâns dotter.”[6]

Jag är den ende som har påstått vara Maryam.”[7]

Baserat på dessa principer, anser Qâdiyâniyyah att Ghulâm Ahmad inte bara är Allâhs son, utan även själva Allâh. Lögnaren och den falske profeten sade:

”Allâh sade till mig: ”Du kommer från Mina sädesceller medan de kommer från feghet.””[8]

Han sade också:

”Allâh tilltalade mig och sade: ”Lyssna på Mig, min son.”” [9]

Han sade likaså:

”Herren sade till mig: ”Du är från Mig och Jag är från dig.”[10]

[1] al-Bushrâ (2/97), av Ghulâm Ahmad.

[2]al-Bushrâ (2/79), av Ghulâm Ahmad.

[3] Haqîqat-ul-Wahî, sid. 255, av Ghulâm Ahmad.

[4] Tawdhîh-ul-Marâm, sid. 75, av Ghulâm Ahmad.

[5] Dhahiyyat-ul-Islâm, sid. 47, av Yâr Muhammad.

[6] 66:12.

 [7] Fotnot till ”Haqîqat-ul-Wahî”, sid. 337, av Ghulâm Ahmad.

[8] Indjâm Âthim, sid. 55, av Ghulâm Ahmad.

 [9] al-Bushrâ (1/49), av Ghulâm Ahmad.

[10] Wahî-ul-Muqaddas, sid. 650, av Ghulâm Ahmad