Vad säger du om ´Îsâ?

Imâm Ismâ´îl bin Ishâq al-Mâlikî (d. 282)

Ahkâm-ul-Qur’ân, sid. 189-190

294 – Muhammad bin Abî Bakr berättade för oss: ´Adî bin Abî ´Umârah berättade för oss: Qatâdah berättade för oss:

Jag har fått reda på att när ´Îsâ hade tagits upp till himlen, valde israeliterna ut fyra personer bland dem och sade till den förste: ”Vad säger du om ´Îsâ?” Han svarade: ”Han är Allâh. Han skapade det han skapade ovanför himlen varefter han steg ned till jorden.” De tre andra sade: ”Du ljuger.” Mannen distanserade sig och fick anhängare vid namn jakobiter.

Den andre fick frågan: ”Vad säger du om ´Îsâ?” Han svarade: ”Han är en gud, hans moder var en gudinna och Allâh är en gud.” De två andra sade: ”Du ljuger.” Mannen distanserade sig och fick anhängare vid namn nestorianer.

Den tredje fick frågan: ”Vad säger du om ´Îsâ?” Han svarade: ”Han är Allâhs fader.” Den fjärde sade: ”Du ljuger. Han är Allâhs slav och sändebud, Hans ord och en själ från Honom.” Mannen fick anhängare vid namn israeliterna.

Människorna hamnade i kontroverser. Muslimen sade: ”Jag frågar er i Allâhs (´azza wa djall) namn! Stämmer det att ´Îsâ sov och att Allâh inte sover?” De svarade: ”Ja.”