Vad säger dårarna om Ibn-ul-Mubârak?

al-Khallâl sade:

”Abû Bakr al-Marrûdhî underrättade oss att det sades till Abû ´Abdillâh: ”Ibn-ul-Mubârak brukade säga: ”Tron stiger men sjunker inte.” Han sade: ” I stället sade han att tron varierar. Sufyân brukade säga: ”Tron sjunker till dess att inget av den kvarstår.”1

Titta hur Imâm Ahmad godkände Ibn-ul-Mubâraks ord att tron varierar till skillnad från sjunker samtidigt som han också godkände Sufyâns ord:

”Tron sjunker till dess att inget av den kvarstår.”

Imâm Ahmads förhållande hindrar dock inte denne dåres arrogans och extremism från att sprida rykten om den som säger att tron stiger och sjunker till dess att endast en myras vikt återstår samt sjunker och sjunker till dess att ingenting kvarstår. Om han anklagar den som säger så för Irdjâ’, vad säger han då om Ibn-ul-Mubârak som uttryckligt sade att tron inte sjunker och i stället valde att säga att den varierar?

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Det fanns lärda bland efterföljarnas efterföljare som inte höll med om att säga att tron sjunker. Ty det enda som nämns i Qur’ânen är att den stiger. De kunde inte hitta däri att den sjunker. Det är en av Mâliks åsikter. Den andra och kända åsikten, både från honom och hans anhängare, är att tron stiger och sjunker. Vissa undvek den formuleringen och valde i stället att säga att den varierar. Sålunda sade de att tron varierar och skiftar. Det rapporteras från Ibn-ul-Mubârak2. Hans syfte var att undvika en formulering som det uppstod dispyt kring och i stället bruka en betydelse som det inte rådde några som helst tvivel om.”3

Titta hur Imâm Ahmad godkände Ibn-ul-Mubâraks val att inte uttala trons reducering och sedan framförde det till människorna.

1as-Sunnah (3/583).

2al-Khallâl rapporterade med sin berättarkedja att Muhammad bin Abân sade:

”Jag frågade ´Abdur-Rahmân bin Mahdî: ”Består tron av tal och handling?” Han svarade: ”Ja.” Jag frågade: ”Stiger den och sjunker?” Han sade: ”Den varierar. Det är mer passande att säga så.” (as-Sunnah (3/580))

3Madjmû´-ul-Fatâwâ (7/506-507).