Vad säger de lärda om Usâmah bin Lâdin?

Publicerad: 2009-03-12
Författare: Shaykh ´Abdus-Salâm bin Sâlim as-Suhaymî
Källa: Fikr al-Irhâb wal-´Unf, sid. 182-186

 

Med hjälp av sin skarpsinnighet, djupa förståelse och kunskap om de vardagliga frågorna, insåg den ädle Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz (rahimahullâh) faran i Usâmah bin Lâdins och hans jämlikars metodik långt innan han visade sitt rätta ansikte. Han (rahimahullâh) sade:

”Vad gäller de handlingar som utförs av Muhammad al-Mas´arî, Sa´d al-Faqîh och deras likar som manar till falska och villfarna metoder, råder det inga tvivel om att det är en väldig ondska och ett stort fördärv. Det är obligatoriskt att varna för deras flygblad och riva sönder dem. Det är inte tillåtet att samarbeta med dem om något som manar till falskhet, ondska, lögn, prövningar och spridning av lögn och falska påståenden som leder till splittring, försvagad säkerhet och dylikt.

Dessa flygblad som härrör från al-Faqîh, al-Mas´arî eller någon annan av lögnens och ondskans missionärer, måste förstöras, rivas sönder och ignoreras. Det är obligatoriskt att råda dem, leda dem till sanningen och varna dem för falskhet. Det är inte tillåtet för någon att samarbeta med dem om denna ondska. Det är obligatoriskt att de råds och att de återvänder till sanningen. Det är obligatoriskt att de lämnar och överger falskheten.

Mitt råd till al-Mas´arî, al-Faqîh, Ibn Lâdin och alla andra som färdas på deras metodik, är att de tar avstånd från denna onda väg och i stället fruktar Allâh för vad de har gjort dessförinnan.”1

Jemens ´Allâmah, Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (rahimahullâh) sade:

”Jag avsvär mig hos Allâh från Ibn Lâdin. Han är en katastrof och prövning för samfundet. Likaså är hans handlingar en ondska.”2

I samma sittning sade en av åhörarna:

”Muslimerna i väst råkar ut för olika åtstramningar på grund av de olika sprängattentaten som sker runt om i världen.”

Han sade:

”Jag vet. Jag fick ett samtal från ett par bröder i Storbritannien som lider av dessa åtstramningar. De frågade om det är tillåtet för dem att öppet avsvära sig från Usâmah bin Lâdin. Vi sade då till dem att vi har avsvurit oss från honom och hans handlingar sedan en lång tid tillbaka. Vardagen vittnar om att Muslimerna i väst får problem på grund av de aktiviteter som al-Ikhwân al-Muflisûn och andra står för. Vi ber Allâh om hjälp.”

Fråga:

”Har ni inte rått Usâmah bin Lâdin?”

Svar:

”Jag har skrivit råd till honom. Däremot vet Allâh bättre om de har kommit fram eller inte. Vi besöktes av några av deras bröder och de erbjöd oss hjälp för att kunna mana till Islâm. Därefter överraskades vi av dem då de skickade pengar till oss för att dela ut dem bland stamhövdingarna för att köpa pansarvagnar och kpistar. Jag vägrade dem detta och talade om för dem att inte komma hem till mig fler gånger. Jag klargjorde för dem att vi endast sysslar med Da´wah och att vi inte tillåter våra elever någonting annat.”

Dessutom sade Shaykh Muqbil (rahimahullâh):

”Exempel på dessa prövningar, är Usâmah bin Lâdins prövning som höll på att lägga upp planer åt Jemen. Om det sades till honom: ”Vi behöver 20 000 saudiska Riyâl för att bygga en moské i den och den staden”, sade han: ”Vi har tyvärr inga resurser. Vi kommer att ge er så gott vi kan.” Skulle man däremot fråga honom: ”Vi vill ha pansarvagnar, kpistar och annat”, säger han: ”Här får ni 100 000 och även mer. Så småningom kommer – om Allâh vill – även resten.””3

Shaykh Ahmad an-Nadjmî ställdes följande fråga:

”Frågaren säger: ”Det har rapporterats autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han har sagt:

”Allâhs förbannelse vilar över den som skyddar en innovatör.”

Tillämpas denna hadîth på Talibanernas land med tanke på att de skyddar Khawâridj och skänker bistånd till al-Fârûqs militäranläggning, som förövrigt är under Usâmah bin Lâdins kontroll? De är fyra patruller; al-Mu´thims patrull, ash-Shahrânîs, al-Hâdjirîs och as-Sa´îds. Dessa fyra personer står bakom sprängattentatet i al-´Ulayyâ och de gör Takfîr på detta lands ´Ulamâ’.”

Svar:

”Det råder inga tvivel om att dessa individer är innovatörer. De som skyddar dem hamnar under hotet som omnämns i denna hadîth. Anses du inte skydda en innovatör som dödar en person orätt för att därefter skydda honom och vägra lämna ut honom till dem som vill ha honom för blodspengar?”4

Shaykh Sâlih Âl ash-Shaykh (hafidhahullâh) sade:

”En lärare som undervisar är i behov av en uppriktig reflektion… Kanske har ni hört att det i dag finns lärare som ärar Usâmah bin Lâdin. Det där tyder på en bristfällig förståelse av Islâm.”5

1 Madjmû´ Fatâwâ ash-Shaykh ´Abdil-´Azîz bin Bâz (9/100).

2 al-Fatâwâ ash-Shar´iyyah fî al-Qadhâyâ al-´Asriyyah och tidningen “ar-Ray’ al-Kuwaytiyyah”, 1998-12-19, #11503.

3 al-Fatâwâ ash-Shar´iyyah fî al-Qadhâyâ al-´Asriyyah, sid. 204. Dessutom spelades det in den 18:de Safar 1417 med rubriken “Man warâ’ at-Tafdjîrât fî Ardh-il-Haramayn”.

4 al-Fatâwâ ash-Shar´iyyah fî al-Qadhâyâ al-´Asriyyah, sid. 204.

5 Tidningen ”ar-Riyâdh” 2001-11-08.