Vad räknas som nödfall?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/32)

Fråga: Ni har sagt att ur religiöst perspektiv är det inte tillåtet att behandlas med blod. Dock säger vissa att de är nödgade till att vända sig till en viss stam och att Allâh (ta´âlâ) sade:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ

Men den som tvingas – inte den som av trots överträder eller som går längre – begår ingen synd.”1

Vad säger ni om det?

Svar: Det är som sagt förbjudet och förbud tillåts endast i nödfall. Men vad räknas som nödfall? Nödfall innebär att nöden försvinner då människan gör en viss sak. Därtill ska vi också veta att nödfallet avtar endast med just den saken. Alltså tillåter nödfall förbud först när två villkor uppfylls:

1 – Vi ska veta att nödfallet avtar endast med just det förbudet.

2 – Vi ska veta att nödfallet verkligen avtar med det förbudet.

Således får den som fruktar svält äta självdött djur om dessa två villkor uppfylls. De omtalade i frågan befinner sig dock inte i ett nödfall som tillåter dem detta förbud.

12:173