Vad menas med Hizbiyyah och vilka är Hizbiyyûn?

Fråga 8: Vad betyder sektväsen (حزبية)? Vad menas med att en person besitter sektväsen? Vilka är de sekteriska (حزبيون)? Vad har de för kall och metodik?

Svar: Var och en som avviker från Salafs metodik tillhör de vilsna sekterna. Sektväsen (حزبية) har inte struktur som krav. Allâh (djalla wa ´alâ) kallade de forna samfunden och Qurayshs sammansvurna grupperingar för sekter (أحزاب). De hade ingen struktur eller någonting annat. Det är inget krav att en sekt har en struktur, men har den det är det bara värre.

Fanatism till ett tänk som går emot Qur’ânen och Sunnah samt kärlek och hat för det är sektväsen ehuru det saknar struktur. Att anamma ett avvikande tänk och ena människorna kring det är sektväsen, oavsett om det är strukturerat eller ej, så länge det går emot Qur’ânen och Sunnah.

De sammansvurna hedningarna som bekrigade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) saknade dagens struktur. Trots det kallade Allâh dem för det. Hur så? Därför att de var sammansvurna om falskhet och bekämpning av sanning:

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

”I gångna tider hädade Nûhs folk och, efter dem, alla de som gaddade sig samman; varje folk hade onda anslag mot sitt sändebud och ville gripa honom, och [alla] försökte de med bedrägliga argument bestrida sanningen. Men till sist ställde Jag dem till svars – och hur fruktansvärt var inte Mitt straff!”1

Allâh kallade dem för det. Quraysh, Ghatafân, Quraydhah och andra stammar enades. De hade ingen struktur lik dagens struktur. De enades bara och fick därmed det namnet av Allâh. Kapitlet heter ”al-Ahzâb”. Det är alltså inget krav att en sekt är strukturerad. Så länge den tror på ett falskt tänk och kämpar för det, debatter för det och älskar för det, så är det en sekt. Om den därtill även förses med struktur och finansiering, går den självklart än djupare i sektväsendet och sluter sig till de vilsna sekterna.

140:5