Vad menas med att båda Allâhs händer är högra?

Fråga: Vad är betydelsen av hadîthen om Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) ”Båda Hans händer är högra”?

Svar: Hadîthen är ordagrann och att båda Allâhs (djalla wa ´alâ) händer är högra. Den högra kroppsdelen är ädel. Allâhs (djalla wa ´alâ) båda händer är högra. Han beskrivs med en höger hand och en vänster hand, men Hans (subhânahu wa ta´âlâ) vänstra hand är en höger hand ur ett hyllande perspektiv.