Vad måste kvinnan täcka i bönen?

Fråga: Vad måste en kvinna täcka i bönen om inga främmande män finns i hennes närvaro?

Svar: Hon skall täcka hela kroppen frånsett ansiktet.