Vad läses efter fjärde Takbîr i begravningsbönen?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Finns det någon bön som ska läsas efter fjärde Takbîr i begravningsbönen?

Svar: Nej. Efter fjärde Takbîr rapporteras ingenting annat än Taslîm.