Vad innebär Salafiyyah?

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 353

Fråga: Vad står Salafiyyah för enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Svar: Salafiyyah innebär fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah enligt de rättfärdiga Salafs förståelse.