Vad innebär Iqâmat-ul-Hudjdjah?

Fråga: Vad innebär Iqâmat-ul-Hudjdjah?

Svar: Att man får reda på bevisen och förstår dem. Man skall förstå dem om man kan förstå dem. Om han inte förstår skall de översättas till honom.