Vad innebär en upphöjd grav?

Fråga: Vad betyder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh):

”Lämna varken en bild utan att du förstör den eller en upphöjd grav utan att du jämnar den.”1?

Idag ser vi många gravar vara högre än en hand.

Svar: En upphöjd grav är en grav som är märkbart högre än de övriga gravarna. En sådan grav måste jämnas med de övriga gravarna så att den inte sätter människorna på prövning. Om de ser att den är högre än alla andra gravar finns risken att de prövas av den. Således skickade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) för att jämna de upphöjda gravarna.

1Muslim (969).