Vad innebär den hedniska tidens ränta?

Fråga: Vad innebär den hedniska tidens ränta?

Svar: Om gäldenären inte hinner betala tillbaka skulden i tid, lägger borgenären till en extra kostnad till lånet samt utökar tidskriften. Det är den hedniska tidens ränta.