Vad hjälper en person bli rädd för Allâh?

Fråga: Vad hjälper en person bli rädd för Allâh?

Svar: Han skall påminna sig själv och läsa Qur’ânen vari synder och olydnad hotas. Det får en person att bli rädd för Allâh (´azza wa djall). Sådant påminner honom. Han får även titta på olyckor. Sådant påminner honom om att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och bäva för honom.