Vad har Ahl-ul-Bid´ah för bevis för att förneka högheten?

Publicerad: 2009-01-27
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: al-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 19

Det finns tusentals uttalanden från Salaf beträffande denna fråga.

Å andra sidan finns det inte en enda bokstav i Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah eller följeslagarnas, deras efterträdares och samfundets imamers – som upplevde dessa drifter och meningsskiljaktigheter – uttalanden som tyder på motsatsen. Det finns varken en text från dem eller ens något som till synes tyder på det.

Aldrig någonsin har någon av dem sagt att Allâh inte är ovanför himlen.

Aldrig någonsin har någon av dem sagt att Allâh inte är ovanför Sin tron.

Aldrig någonsin har någon av dem sagt att Allâh finns överallt.

Aldrig någonsin har någon av dem sagt att samtliga platser är de samma för Allâh.

Aldrig någonsin har någon av dem sagt att Allâh varken är innanför skapelsen, utanför skapelsen, åtskild från den eller sammanbunden med den.

Aldrig någonsin har någon av dem sagt att det är förbjudet att peka med fingret upp mot Allâh och så vidare.

Faktum är att det har rapporterats autentiskt från Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade under sin väldiga predikan på ´Arafât:

Har jag förmedlat?” De sade: ”Ja.” Då lyfte han upp fingret mot himlen för att därefter sänka det mot dem och sade: ”Allâh, vittna.””1

1Muslim (1218).