Vad händer om man provsmakar mat under fastan?

Fråga: Bryts fastan om man provsmakar mat?

Svar: Fastan bryts inte om man provsmakar mat förutsatt att den inte sväljs. Däremot skall detta endast göras vid nödfall. Om denna mat omedvetet skulle gå ner i din mage, bryts inte fastan.