Vad händer om man provsmakar mat under fastan?

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 484

 

Fråga: Bryts fastan om man provsmakar mat?

Svar: Fastan bryts inte om man provsmakar mat förutsatt att den inte sväljs. Däremot skall detta endast göras vid nödfall. Om denna mat då omedvetet skulle gå ner i din mage, bryts inte fastan.