Vad händer om man får avsiktlig utlösning under fastan?

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 478

 

Fråga: Bryter utlösning ens fasta? Måste man sona för den?

Svar: Om en person får utlösning under fastan, bryts den och han blir förpliktigad att ta igen den dagen och att ångra sig utan att sona. Soning är enbart för samlag under fastan.