Vad händer om man ansluter sig till samlingen i sista Tashahhud?

Publicerad: 2006-04-23
Talare: Shaykh ´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh
Källa: Radioprogrammet ”Nûr ´alâd-Darb”
Inspelat av Darulhadith.com,
26/9/1425-09/11/2004, al-Madînah an-Nabawiyyah

 

Fråga: Anses man ha förrättat bönen i samling (Djamâ´ah) om man först ansluter sig till den när Imâmen är i sista Tashahhud?

Svar: Vissa lärda anser det. Vissa Fuqah⒠säger att den som gör Takbîr innan Imâmens Taslîm, anses ha bett i samling.

Däremot är det mest korrekta att den som ber en hel Rak´ah med Imâmen och ansluter sig till samlingen innan Rukû´, anses ha bett i samling. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Den som hinner till en Rak´ah av ´Asr innan solen går ned, har förrättat ´Asr.”

”Den som hinner be en Rak´ah med Imâmen, har bett Djamâ´ah.”

Men om du kommer till bönen och Imâmen befinner sig i sista Tashahhud och det inte finns en andra samling man kan be med efteråt, skall du ansluta dig till bönen och jag hoppas att det går bra för dig.