Vad händer med vår lära om al-Ibânah inte är Ibn Battahs?

publicerad
23.02.2011

Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
Källa: https://muqbil.net/sounds.php?sound_id=28

Jag har hört hur vissa Sûfiyyah, som tydligen verkar vara från Hasan as-Saqqâf eller någon annan, förtalar ad-Dâraqutnîs bok ”as-Sifât” och Ibn Battahs bok, förmodligen al-Ibânah. Låt oss säga att dessa två böcker verkligen inte är bekräftade från respektive författare. Det betyder inte att vår religion har förstörts. Boken ”as-Sifât” utgör endast ett par blad. Det betyder inte att religionen har fallit om dessa böcker har fallit. Lov och pris tillkommer Allâh för att Sunnahs böcker är många. Exempel på dem är ”as-Sunnah” av ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal, ”as-Sunnah” av Muhammad bin Nasr al-Marwazî, ”as-Sunnah” av at-Tabarânî, ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah” av al-Lâlakâ’î, ”as-Sunnah” av al-Khallâl, ”Kitâb-ut-Tawhîd” av Ibn Khuzaymah och ”al-Asmâ’ was-Sifât” av al-Bayhaqî.

Innovatörerna har förlorat. Bara för att en bok inte är bekräftad, betyder det inte att religionen har fallit.