Vad händer med den vänstra ängeln?

al-Bukhârî sade:

38 – Täckt spott i moskén

416 – Ishâq bin Nasr berättade för oss: ´Abdur-Razzâq berättade för oss, från Ma´mar, från Hammâm som berättade att han hörde Abû Hurayrah berätta att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er ställer sig för att be så skall han inte spotta framför sig, ty han för ett innerligt samtal med sin Herre så länge han är på sin böneplats. Inte heller skall han spotta till höger, ty till höger om honom finns en ängel. Han får spotta till vänster om sig eller under sin fot och täcka det.”

Om någon säger att det även finns en ängel på vänster sida eftersom Allâh (ta´âlâ) säger:

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

”När de två skriver ned, sittande på höger och vänster sida.”1

svarar vi att det är oundvikligt. Ibn Hadjar sade:

”Tillsynes är ängeln till höger om honom enbart där under bönen. Och om vi säger att den omtalade ängeln är han som skriver ned ens handlingar, uppstår problemet i att det även finns en ängel till vänster om honom. Det har sagts att den högra ängeln är poängterad utav ära och respekt. Så sade flera äldre lärda. Den förklaringen är uppenbart diskutabel.

Somliga senare lärda säger att bönen är grunden till alla fysiska goda handlingar varför det inte finns någon plats för ängeln som skriver ned synderna. Det intygas av rapporteringen hos Ibn Abî Shaybah via Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Inte heller skall han spotta till höger, ty till höger om honom finns en ängel som skriver ned goda handlingar.”

at-Tabarânî rapporterade via Abû Umâmah:

”… ty han står framför Allâh medan en ängel är till höger om honom och hans kollega till vänster om honom.”

Alltså hamnar spottet på hans kollega, nämligen djävulen. Där och då är den vänstra ängeln förmodligen på en plats där han inte blir träffad av spottet. En annan möjlighet är att han under bönen står till höger om honom och Allâh vet bättre.”2

I liknande frågor skall vi säga det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade utan att förklara. Vi säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… ty till höger om honom finns en ängel…”

Han sade inget om ängeln till vänster, alltså säger vi inte heller något.

150:17

2Fath-ul-Bârî (1/513).