Vad hände med profetens föräldrar?

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 73-74

Fråga: Vad hände med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fader?

Svar: Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) båda föräldrar både levde och dog under den förislamiska perioden. Hadîthen säger:

Både min fader och din fader är i Elden.”1

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag bad min Herre om lov att få be om förlåtelse för min moder, vilket Han inte gick med på. Och jag bad Honom om lov att få besöka hennes grav, vilket Han gick med på.”2

Han fick inte be för henne eftersom hon dött i egenskap av en avgudadyrkerska.

Fråga: Hävdes deras ursäkter?

Svar: Förmodligen tog de del av Ibrâhîms (´alayhis-salâm) religion varför de saknade ursäkt.

Fråga: I Ibn Hishâms bok ”as-Sîrah an-Nabawiyyah” står det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besökte sin moders grav. Är det bekräftat?

Svar: Det är bekräftat att han besökte hennes grav och att han bad sin Herre om att få besöka den, vilket han också beviljades. Det bevisar att gravar tillhörande otrogna som dog under den förislamiska tiden får besökas i begrundande syfte. Inte för att be om förlåtelse för dem. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick lov att besöka hennes grav men inte att be om förlåtelse för henne.

Fråga: Vissa säger att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moder konverterade till islam?

Svar: Det är ett grundlöst och felaktigt påstående. Alla rapporteringar som gör gällande att Abû Tâlib, hans fader eller hans moder konverterade till islam är falska.

1at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (3552).

2Muslim (976).