Vad hände med Egypten efter revolutionen?

Fråga: Är uppror mot makthavarna förbjudna i sig eller på grund av de väldigt negativa konsekvenserna?

Svar: Det är förbjudet i sig och på grund av konsekvenserna. Du finner inget som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit utan att förbudet är för människans eget bästa.

Till de sundaste revolutionära rörelserna som ägde rum och som inte bestod av något dödande hör de som ägde rum i Tunisien och Egypten. Vad fortsatte sedan i Egypten alltsedan revolutionen fram till i dag? I många frågor är det de okunniga lekmännen som blir upphetsade. De sätter tidsgränser för ett nytt regeringsskifte och massa andra saker. Det är en väldigt stor sak.

Jag har nämnt flera gånger att den första demonstrationen i islam ägde rum under den renlärige kalifen ´Uthmân bin ´Affâns (radhiya Allâhu ´anh) kalifat. Dess resultat var att ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) dödades.