Vad hände med Ahl-ul-Bid´as rättvisa?

Ahmad bin Hanbal sade:

”En man från Ahl-ul-Hadîth underrättade mig att Yahyâ bin Sâlih sade: ”Om Ahl-ul-Hadîth ändå inte återberättade tio hadîther.” Det vill säga de om beskådningen av Allâh. Det verkar som att han tenderade till Djahms åsikt.”

Och Mu´tazilah säger:

”Om Ahl-ul-Hadîth ändå inte återberättade hadîtherna om namnen och egenskaperna, beskådningen och nedstigningen, så hade det varit bra.”

Och Qadariyyah säger:

”Om de ändå inte återberättade de sjuttio hadîtherna som bekräftar ödet.”

Och Râfidhah säger:

”Om majoriteten ändå inte återberättade de tusen hadîtherna som de autentiserar, så hade det varit bra.”

Och många Ahnâf avslår hadîtherna som återberättas av Hâfidh, Muftî och Mudjtahid Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Deras argument är att Abû Hurayrah var ingen Faqîh. Istället nämner de usla hadîther eller hadîther utan kända berättarkedjor som de argumenterar med.

Alla skall stå framför Allâh (ta´âlâ). Fri är Allâh från brister! Hadîtherna om beskådningen av Allâh på Domedagen är mångfaldigt rapporterade och bekräftas i Qur’ânen. Vad hände med rättvisan?