Vad görs med skatter nedgrävda med lik?

Fråga: En man är begravd med en skatt. Får vi gräva upp graven och ta ut skatten med tanke på att makthavaren i vårt land förbjuder liknande uppgrävningar?

Svar: Om den döde begravs med en egendom så skall graven grävas upp och egendomen beslagtas. Det är inte tillåtet att kasta bort egendomar. Den gagnar inte den döde. I och med att egendomen inte skall slösas bort, så är handlingen tillåten om inga problem uppstår. Om det blir problematiskt låter ni den vara.