Vad görs med pengar från narkotikahandel?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: En person har sparade pengar från narkotikahandel. Vad ska han göra med de pengarna efter att ha ångrat sig?

Svar: Han får göra sig av med dem genom att ge bort dem till behövande. Han ska dock tänka på att han på så vis bara gör sig av med dem och inte att han skänker välgörenhet.