Vad görs med en tappad Qur’ân?

Fråga: Vad är föreskrivet att göra om man tappar Qur’ânen? Är det föreskrivet att pussa den?

Svar: Det föreskrivna är att ta upp den. Det räcker.