Vad göra vid oenighet om hadîthens äkthet?

Fråga: Skall man acceptera de senare lärdas klassificering av hadîther? Deras företrädare hade ju bättre minne och mer kunskap och de var frommare.

Svar: Om de tidigare och senare lärda är oense om en hadîths äkthet på så sätt att de första autentiserade den till skillnad från de senare eller tvärtom, så skall den förmögne personen som besitter urskiljningsförmåga granska de båda åsikterna och acceptera den som han anser ha mer rätt att accepteras. Sådant klargör för honom att han har kunskap.

Vad beträffar personen som inte är på det viset, så skall han följa de tidigare lärdas klassificering. De har närmre till det korrekta än vad de senare lärda har. De lärda har en känd princip: Ju längre bort folket är från Sunnah sett till tid eller handling, desto svagare är deras kunskap om den.

Detta är nämligen det detaljerade svaret; den som klarar av att överväga skall göra det och följa sin slutsats och den som inte klarar av det skall följa de tidigare lärdas åsikt.