Vad göra om imamen glömmer bort första Tashahhud och fortsätter be?

Fråga: Imamen reste sig till tredje Rak´ah utan att sitta i första Tashahhud. Trots att samlingen påminde honom satte han sig inte ned. Istället satte han sig ned i Tashahhud i den tredje Rak´ah. Trots att samlingen påminde honom reste han sig inte upp. Därefter satte han sig ned i sista Tashahhud i fjärde Rak´ah. Vad åligger oss? Skall imamen följas om hans fel är garanterat?

Svar: Om han låter bli att sitta i första Tashahhud efter påminnelse, så skall även ni resa er upp och rätta er efter imamen. Den första Tashahhuds plikt faller vid glömska och kompenseras av Sudjûd-us-Sahû. Han skall inte sitta i tredje Rak´ah därför att han inte satt i andra Rak´ah. Han får inte sitta i tredje Rak´ah; det är ett tillägg i bönen. Han får således inte sitta.

Detta gjordes utav okunnighet. I och med att han är okunnig så är bönen – om Allâh vill – giltig. Han skall dock upplysas om att han skall fortsätta med bönen om han glömmer sitta i första Tashahhud och sedan göra Sudjûd-us-Sahû innan Taslîm. Det räcker.