Vad gör sjuklingen efter Ramadhân?

Fråga: Förra Ramadhân missade min fru tjugotvå dagars fasta till följd av sjukdom och fysisk svaghet. Läkaren varnade henne för att fasta de resterande dagarna. Fram till skrivande stund har hon inte klarat av att fasta. Får hon ta igen dagarna separat eller måste hon ta igen alla i följd innan nästa Ramadhân infaller? Eller får hon föda istället för att fasta?

Svar: Om hennes oförmåga är kronisk måste hon föda en fattig person för varje dag som hon inte fastat. Ty hon har samma dom som åldringar som inte klarar av att fasta. Och om hon klarar av att fasta de missade dagarna, om än separat, måste hon göra det. Hon vet bäst själv om hon kan eller inte och i fall läkarna ger henne tillstånd att fasta eller inte.