Vad gör man om man missar begravningsbönen?

Författare: Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (3/444)
Dâr ´Âlam-il-Kutub, 1419/1999
publicerad
26.04.2008

Den som missar begravningsbönen (Salât-ul-Djanâzah) får
ta igen den så länge liket inte har begravts. Om liket har begravts,
ber man över graven inom en månad. Denna åsikt håller
sig de flesta lärda från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
följeslagare och andra till. Den har bl a rapporterats från Abû
Mûsâ, Ibn ´Umar och ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhum). Den följs
även av al-Awzâ´î och ash-Shâfi´î.

an-Nakha´î, ath-Thawrî, Mâlik
och Abû Hanîfah sade:

”Begravningsbönen skall inte
tas igen. Det enda undantaget är den frånvarande förmyndaren. Detsamma
gäller att förrätta begravningsbönen över graven. Om denna handling hade
varit tillåten, skulle man alltid kunna förrätta begravningsbönen
för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Vad oss – Hanâbilah – beträffar,
följer vi hadîthen i vilken en död man nämndes i profetens (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) närvaro. Han sade då (i betydelse):

”Visa mig var hans grav ligger.”

Därefter begav han sig till hans
grav och förrättade bönen för honom. Denna hadîth rapporteras av al-Bukhârî
och Muslim.

Ibn ´Abbâs berättade att han
var tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när de gick
förbi en övergiven grav. Därefter ledde han dem i bönen medan de bad bakom
honom.

Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Vem tvivlar på att förrätta
begravningsbönen över en grav? Det rapporteras från profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) från sex vägar och alla är de goda.”

Vad profetens (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) grav beträffar, skall det inte bes över den, eftersom liknande
handling upphör efter en månad.