Vad gör man om man hör någon tala under fredagspredikan?

Publicerad: 2008-06-03
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (3/197)

Om en person hör någon tala [under fredagspredikan], skall han inte säga åt honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om du säger ”Håll tyst” till din vän medan imamen predikar, har du talat ett lättsinnigt tal1.”2

I stället skall han peka åt honom. Detta har sagts av Ahmad. Man skall nämligen sätta fingret påmunnen. Till dem som har denna åsikt hör Zayd bin Sûhân, ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, ath-Thawrî, al-Awzâ´î och Ibn-ul-Mundhir. Handlingen föraktades emellertid av Tâwûs.

Vad oss (Hanâbilah) beträffar, följer vi rapporteringen om mannen som frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Domedagen. Då gestikulerade folket åt honom att vara tyst. Om det är tillåtet att gestikulera under bönen, har man mer rätt att göra det under predikan.

1Imâm an-Nawawî (rahimahullâh) sade:

”Det vill säga ett fruktlöst, uselt, falskt och avslaget tal.” (Sharh Sahîh Muslim (6/121))

2al-Bukhârî (2/16), Muslim (2/583) m fl.