Vad gör man om man ber ensam bakom samlingen?

Publicerad: 2008-06-03
Författare: Imâm Mûsâ bin Ahmad al-Hadjdjâwî
Källa: Zâd-ul-Mustaqni´
Förklarare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Matn Zâd-il-Mustaqni´ (1/546-547)

 

Den som finner en öppning [i samlingen], går in i den. Annars ställer man sig till höger om Imâmen. Skulle han inte kunna göra det heller, får man dra tillbaka någon så att de ber med honom.

Om han ber en Rak´ah helt själv, anses bönen vara ogiltig. Men om han ställer sig ensam i Rukû´ och därefter antingen sluter sig till samlingen eller också att någon ställer sig bredvid honom innan Imâmen faller på Sudjûd, anses bönen vara giltig.

Förklaring

Den som finner en öppning [i samlingen], går in i den – Om man kommer till bönen medan människorna står i en full rad och finner en öppning i raden, går man in i den.

Skulle han inte kunna göra det heller, får man dra tillbaka någon så att de ber
med honom –
Om man inte kan ställa sig till höger om Imâmen, får man se till att någon från raden går bakåt och sluter sig till hans rad. Man får nämligen inte utgöra en rad själv. Det är förbjudet.

Om han ber en Rak´ah helt själv, anses bönen vara ogiltig. Men om han ställer sig ensam i Rukû´
och därefter antingen sluter sig till samlingen eller också att någon ställer sig bredvid honom innan Imâmen faller på Sudjûd, anses bönen vara giltig –
Om man förrättar bönen helt själv bakom samlingen och hinner förrätta en Rak´ah, anses bönen inte vara giltig. Men om någon hinner ställa sig bredvid honom innan han förrättar en Rak´ah, anses bönen vara giltig. Exempel på det är att man själv går ned i Rukû´ och innan man går ned på Sudjûd, sluter sig någon till en. Abû Bakrah (radhiya Allâhu ´anh) kom till bönen medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befann sig i Rukû´. Abû Bakrah gick ned i Rukû´ och slöt sig sedan till raden medan han befann sig i detta tillstånd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade inte honom att ta om bönen, ty hans ensamhet upphörde då han slöt sig till raden.