Familjens oenighet om Fiqh-frågor

Fråga: Vad skall man göra om makarna, eller dottern med föräldrarna, är oense om en Fiqh-fråga? Måste frun lyda sin make och måste dottern lyda sina föräldrar?

Svar: Det skall tas till domstolen. Om makarna eller andra är oense, tar de det till domstolen. Det enda som löser dessa problem är föreskrivna domstolar.