Vad gör man när frun rymmer hemifrån?

Publicerad: 2010-06-28
Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî
Referens: https://z-salafi.com/v2/zsalafi.php?s_menu=23&idFatwa=2275

 

Fråga: En man är gift med en kvinna som han har två barn med. För en vecka sedan tog kvinnan barnen och rymde. Han vet inte var de är och undrar nu vad han skall göra?

Svar: Han får efterlysa henne och detta gäller speciellt med tanke på dagens media. Han får kontakta de ansvariga i landet han befinner sig i.