Vad gör man med stöldgods från tonåren?

Fråga: En man säger att han var tretton-fjorton år när han stal pengar från en man som har dött. Vad skall han göra?

Svar: Stjäls en egendom, tar man inte hänsyn till tjuvens ålder eller mentala tillstånd. De måste ersättas så att ägarna förlåter. Han skall gå till familjen och ge dem det som han har tagit eller be dem om förlåtelse. Om det inte är möjligt efter att ha letat efter dem, skänker han en motsvarande summa i välgörenhet med avsikten att ägaren belönas.