Vad gör man med en 17-åring som varken bad eller fastade?

Publicerad: 2008-06-05
Författare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatwâ nr. 20155

 

Fråga: Jag hade en son som dog för två månader sedan. Han blev sjutton år gammal och omkom i en bilolycka. Min son brukade varken be eller fasta Ramadhân. Är det tillåtet för mig, som är hans moder, och hans syskon att ta igen hans fasta? Kommer han belönas om jag fastar för honom ´Âshûrâ’, ´Arafah-dagen eller måndagar och torsdagar? Dessutom ber jag för honom fyra Rak´ât innan Dhuhr, två efteråt, två efter ´Asr, Maghrib, ´Ish⒠och Fadjr.

Svar: En person som har dött utan att ha förrättat bönen eller fastat, anses inte vara muslim. Den som avsiktligt låter bli att förrätta bönen är otrogen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mellan mannen och avguderiet och otron är den uteblivna bönen.”

Om han dog i detta tillstånd utan att ha bett Allâh (´azza wa djall) om förlåtelse, är det varken tillåtet att be om förlåtelse för honom eller be för honom.

Vad dina handlingar för honom beträffar, skulle de inte ens gagna honom om han var muslim därför att bönen kan inte vikarieras.