Vad gör den kroniskt sjuke i Ramadhân?

Fråga: Vad gör den kroniskt sjuke?

Svar: Den tillfälligt sjuke tar igen dagarna när han frisknat till. Den kroniskt sjuke föder en fattig person för varje dag han inte fastar. Han får ge ¼ Sâ´ spannmål eller ½ Sâ´ av något annat.

Skulle läkaren säga att han skadas av att fasta på sommaren, får han ta igen dagarna på vintern till skillnad från personen som alltid besväras av att fasta.