Vad för slags blod bryter fastan?

Fråga: Vad för slags blod bryter fastan?

Svar: Blodet som bryter fastan är det som kommer ut i samband med koppning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Både kopparen och den koppade har brutit fastan.”1

Samma sak gäller allt liknande som den fastande gör frivilligt. En stor blodförlust försvagar kroppen varvid den bryter fastan liksom koppning. Den islamiska föreskriften skiljer inte på motsvarigheter, inte heller enar den olikheter.

Beträffande ofrivilliga blödningar som näsblod och skärsår, bryter de inte fastan ehuru blodförlusten skulle vara stor. Inte heller bryts fastan av en liten blodförlust såsom blodprov.

1Abû Dâwûd (2367), at-Tirmidhî (774), Ibn Mâdjah (1679) och Ahmad (15866). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (931).