Vad finns det annars för nytta av att studera?

Fråga: Många länder i världen, inklusive den muslimska världen, lider av trosrelaterade fel och avguderi. Är varje student ålagd att resa till de länderna för att kalla folket till Tawhîd om han har ekonomisk möjlighet?

Svar: Ja. Om han klarar av att resa och har kunskap så måste han resa för att kalla till Allâhs religion så att han kan belönas, göra gott och gagna muslimerna. Vad finns det annars för nytta av att studera? Lär han sig bara för sin egen skull? Nej. Han skall sprida det goda, sprida kallet, sprida kunskapen:

لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

”… fördjupa sina kunskaper i religionen för att sedan varna de sina vid deras återkomst så att de är på sin vakt.”1

19:122