Vad får kvinnan visa för sina manliga anhöriga?

Publicerad: 2010-06-21
Författare: Imam ´Abdur-Rahmân bin al-Djawzî al-Hanbalî
Källa: Ahkâm-un-Nisâ’, sid. 32-33

 

Vad berör de manliga släktingar som kvinnan inte får gifta sig med (Mahram), så är det tillåtet för henne att visa det som vanligtvis visas. Exempel på det är ansiktet, händerna, fötterna och en del av smalbenen. Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

“Jag avskyr att man ser moderns och systerns smalben och byst.”

En slav som ägs av en kvinna anses inte vara hennes Mahram. Det är inte tillåtet för honom att se av henne det hennes Mahârim ser. Det är inte heller tillåtet för henne att vara i enrum med honom eller att resa med honom.

Det är föraktfullt för främmande män att höra kvinnors röst om det inte finns något behov av det. Detta beror på att det leder till prövningar. Således skall kvinnan undvika det.