Vad betyder Wahhâbiyyah och Djâmiyyah?

Fråga: Ahl-ul-Bid´ah har i alla tider smutskastat Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah med avskräckande öknamn som Mudjassimah, Hashwiyyah och Mushabbihah och idag ger de dem öknamnen Wahhâbiyyah och Djâmiyyah. Hur skall en student förhålla sig till dessa öknamn och deras klargörande för människorna?

Svar: Först och främst får han förklara. Vissa av dem är bara lurade. De vet inte. De hör bara dessa saker utan att veta vad de verkligen innebär. Man skall förklara sanningen för honom och att dessa namn och öknamn saknar grund och att de endast är en list från fienderna.

Låt honom förklara för dem vad Wahhâbiyyah eller Djâmiyyah, som de säger, betyder. Låt honom förklara för dem eller be dem förklara vad de betyder. Ni kritiserar Wahhâbiyyahs lära. Förklara deras lära för mig. De kommer inte att komma med något. De kommer att bli förvirrade. Förklara för mig vad Djâmiyyah är för något och vilken lära de har så att jag kan undvika den. De klarar inte av att nämna något. Det handlar endast om öknamn och ingenting annat. Det är obligatoriskt att lämna och undvika dessa frågor.

Först och främst ber du personen förklara betydelsen av Wahhâbiyyah och Djâmiyyah. Om han inte kan svara på frågorna, frågar du hur han kan varna för dem utan att veta vad de tror på. Detta är deras troslära. Därefter förklarar han den för honom. Det är möjligt att han bara hör saker och ting utan att veta. Låt honom förklara för honom vad Wahhâbiyyah står för och att det inte finns någon grupp som heter Djâmiyyah. Det är endast ett tomt öknamn. För övrigt finns ingen sådan grupp. Vi hoppas att vi alla följer det goda och sanningen.

Vad gäller Mudjassimah och Hashwiyyah, så har dessa namn inte alls skadat Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. De har endast skadat dem som använder sig av dem. Det skadar inte Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah att bli kallade för Hashwiyyah och Mudjassimah så länge de följer sanningen. Det kommer inte att skada dem.