Vad betyder Tarbî´ i samband med begravningståget?

Fråga: Vad betyder Tarbî´ i samband med begravningståget? Har det någon grund?

Svar: Tarbî´ betyder att liket bärs från bårens fyra ändor. Först lyfts den främre änden från likets högra sida. Därefter går personen bak till den bakre änden på höger sida. Sedan går han fram till den främre änden på vänstra sidan. Därefter går han bak till den bakre änden på vänstra sidan. Det har rapporterats från vissa Salaf och rekommenderats av de lärda. Men om det är trångt så är det bättre att göra det som är enklast utan att trötta ut sig eller andra.