Vad betyder ordet (الزَّكَاة)?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/11-12)

Fråga: Vad betyder ordet (الزَّكَاة) i såväl språklig som i teologisk mening? Vad finns det för samband mellan dem båda?

Svar: Enligt den språkliga meningen står ordet för tillägg och tillväxt. Allt som stiger i mängd eller storlek kallas för (الزَّكَاة).

I teologisk mening står ordet för dyrkan av Allâh i form av betalning av en särskild egendom till en särskild målgrupp.

Sambandet är att även om välgörenhet tillsynes innebär reducerad egendom, innebär dess resultat att den stiger och välsignas. Allâh kan nämligen försörja människan på mest otänkbara sätt om hon utför Allâhs finansiella påbud. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

”Vad ni lånar ut i ockersyfte för att det skall växa på bekostnad av människors egendom, växer inte inför Allâh; men det ni ger i allmosa för att vinna Allâhs välbehag medför en mångdubbel belöning.”1

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

”Och Han belönar er för vad det än är som ni ger åt andra. Och ingen drar bättre försorg än Han.”2

Det vill säga att Han ersätter det givna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Välgörenhet får inte egendomen att sjunka.”3

Det är bevittnat. De vägledda som betalar sina plikter upplever välsignelse i både sin skänkning och i sina kvarstående egendomar. Måhända begåvar Allâh dem med uppenbar försörjning till följd av att de skänkt pengar för Allâhs sak. Därav sambandet mellan de bägge definitionerna.

Därtill består ordet av ett tredje tillägg; tillagd tro i betalarens hjärta. Allmosegivandet är en rättfärdig handling och rättfärdiga handlingar utökar tron i hjärtat. Enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah utgör handlingar en del av tron och att tron både stiger med utökade handlingar och sjunker med uteblivna handlingar. Dessutom förbättrar allmosor givarens moral då skänk och gåvor kännetecknar generositet och givmildhet, två tvivelsutan dygdiga egenskaper. Allmosor vidgar, upplyser och lugnar hjärtan och bröst. Låt den som vill uppleva det skänka själv. Han kommer att uppleva fina resultat, framför allt om givandet är obligatoriskt såsom allmosa. Allmosan är nämligen en av islams pelare och dess väldiga grunder. Många gånger nämns den sammans med bön som är islams pelare.

Dessutom är allmosan ett kriterium som bevisar hur mycket man verkligen åtrår Allâhs (´azza wa djall) belöning. Alla älskar ju pengar och att ge bort något älskat bevisar att den man skänker dem för är än mer älskad. För övrigt är fler av allmosans fördelar och berömvärda resultat allom bekanta vid närmre fundering.

130:39

234:39

3Muslim (2588), at-Tirmidhî (2029) och Ahmad (2/235).