Vad betyder Murîd?

Fråga: Vad betyder Murîd?

Svar: En Murîd är en student, en elev. Han lär sig kunskap och inriktning av sin Shaykh. Detta är hos Sûfiyyah medan vi har de lärda och deras elever.