Vad betyder hadîthen ”Beröva oss inte hans belöning”?

Fråga: Vad betyder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Beröva oss inte hans belöning.”1?

Svar: Det är allmänt känt att den som ber en begravningsbön belönas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som bevittnar en begravningsceremoni till dess att det bes för den, får en karat. Och den som bevittnar den till dess att den begravs, får två karat.” Det sades: ”Vad är två karat för något?” Han sade: ”Motsvarande två väldiga berg.”2

Betydelsen av ”Beröva oss inte hans belöning” är att vi inte skall berövas belöningen för begravningsbönen. Och om den döde råkade ut för en olycka betyder ”Beröva oss inte hans belöning” att vi inte skall berövas hans olyckas belöning och belöningen för begravningsbönen.

1Ahmad (4/79), Abû Dâwûd (3201) och Ibn Mâdjah (1498).

2al-Bukhârî (1325) och Muslim (945).