Vad betyder att Khawâridj är Eldens hundar?

Fråga: Det har rapporterats hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev Khawâridj i egenskapen av:

”Eldens hundar! Eldens hundar!”

Vad betyder det?

Svar: Jag har för mig att det var Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade sådär. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har förmågan att förvandla dem till hundar eller få dem att framstå som hundar så att just du ser hundar. Så kommer Han exempelvis att förvandla Âzar på Domedagen. När Ibrâhîm kommer på Domedagen för att medla för sin fader säger Han:

”Titta på honom!”

När han tittar på honom ser han honom i egenskapen av en slaktad och blodig hyena. Vilken förnedring är värre än denna? Likaså har Allâh förvandlat en grupp vilsna och överskridande israeler till apor och svin.